W roku 2017 przystąpiłem do projektu  realizowanego za pomocą  funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Przed podpisaniem w/w umowy obyłem szereg szkoleń i spotkań z doradcami zawodowymi zakończonym otrzymaniem stosownego zaświadczenia. Przez długi czas byłem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP bez prawa do zasiłku. Dysponując wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej postanowiłem podjąć decyzję o samozatrudnieniu a wyżej wymieniony projekt i środki finansowe pozwoliły mi na dokupienie niezbędnego wyposażenia. Dokupiłem wiele profesjonalnego sprzętu oraz narzędzi. Z powodzeniem realizuję się zawodowo oraz jestem w stanie zrealizować najbardziej wyszukane projekty klientów.

Dziękuję