Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” Prowadzi rozległą działalność kursową, zajmując się m.in. organizacją kursów przygotowawczych do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły średniej (technikum budowlane, ekonomiczne i gastronomiczne) oraz policealnej (na kierunkach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik organizacji usług gastronomicznych).

Od semestru letniego 2008 roku rozpoczynają swą działalność prywatne szkoły :

  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

  • Policealne Studium Zawodowe Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.