16 października 2017 roku

Szanowni uczestnicy Projektu w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami co do rozliczenia dotacji w załączeniu do dzisiejszej informacji będzie dodatkowo raport kasowy, który muszą wypełnić i sporządzić wszystkie osoby dokonujące płatności gotówkowych ze środków przeznaczonych na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dodatkowo przypominam, że osoby które kupują używany sprzęt zgodnie z informacją przekazaną podczas szkoleń muszą do takich dokumentów dołączyć oświadczenie o zakupie używanego sprzętu, który wcześniej nie był finansowany ze środków zewnętrznych. Proszę o tym pamiętać, gdyż jest to podstawa rozliczenia kwoty dofinansowania, ten dokument też będzie jako załącznik. Jednocześnie przypominam, że osoby które są czynnym płatnikiem VAT rozliczają kwotę netto czyli 20000 otrzymanej dotacji plus dwuprocentowy wkład własny łącznie 20400 zł netto dla płatników VAT. Jeśli ktoś nie jest płatnikiem VAT rozlicza kwotę brutto 20400 zł.

Proszę o sprawdzenie w dniu 24 października informacji na stronie, gdyż będzie opublikowany harmonogram spotkań w dniu 27 października odnośnie rozliczenia dofinansowania. Przypominam, że na spotkanie należy ze sobą wziąć dokumenty finansowe w oryginale i kopie, Oraz potwierdzenie płatności jeżeli płatność była dokonywana z konta projektu lub potwierdzenie płatności z konta innego niż konta projektowe i następnie refundację na konto z którego było płacone oraz tabelę rozliczenia wraz ze wszystkimi opisami faktur.

Pragnę przypomnieć o tym iż co miesiąc wysyłacie państwo na mojego maila opłaty ZUS oraz raport DRA. Jest to podstawa rozliczenia wsparcia pomostowego. Osoby, które do dnia dzisiejszego nie przesłały i tych dokumentów, proszę aby przesłały.

Wszelkie dokumenty związane z dokonywanymi zmianami w biznesplanie proszę przynieść w dniu 27 października na spotkanie celem dostarczenia mi ich oryginału, gdyż Ja posiadam skany tych dokumentów, a potrzebuję w korespondencji od państwa oryginały.

Deklaracja pochodzenia sprzętu – do pobrania.

Zestawienie płatności gotówkowych – do pobrania.