Własna firma moją szansą

Ukończyłeś/aś 30 lat i nie pracujesz?
Chciałbyś/abyś założyć własną firmę, ale brakuje Ci środków?
Projekt „Własna firma moją szansą” jest dla Ciebie!!!

W projekcie otrzymasz wsparcie w formie:

 •  szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
 •  doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu
 •  dotacji na uruchomienie własnej firmy w kwocie max. 20.000 zł
 •  wsparcia pomostowego finansowego 1.500zł/mies. przez 12 m-cy
 •  wsparcia pomostowego doradczego.

Projekt jest skierowany do w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego i m. Biała Podlaska, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej firmy, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby zaliczające się do jednej z grup:

 •  w wieku powyżej 50 roku życia
 •  kobiety,
 •  z niepełnosprawnościami
 •  długotrwale bezrobotne
 •  o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do średniego włącznie)

Kontakt

 

tel.501 186 648

Biuro Projektu
F.H-U. „JAR-MAR” CENTRUM KSZTAŁCENIA
„WIEDZA DLA WSZYSTKICH” RĘBIASZ JAROSŁAW,
ul. Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska

godziny otwarcia:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 9:00 – 13:00
tel. 507 345 934

s

Informacje ważne

Do 15- go każdego miesiąca przesłanie potwierdzenia płatności ZUS na adres mailowy ksiegowosc.cksowa@gmail.com

I pomostówka wypłacona w momencie podpisania umowy, a płatność ZUS za wrzesień nie do 15 X ale proszę zapłacić we wrześniu do 15 by było zakwalifikowane

Oszczędności powstałe w wyniku dokonywania zakupów z kwoty dofinansowania luz zwrot Vat można wykorzystać na dodatkowe zakupy po wcześniejszym zwróceniu się na piśmie do instytucji udzielające wsparcia i po uzyskaniu pisemnej zgody dokonanie zakupów i rozliczenie ich

Barak wyżej wymienionej kolejności doprowadzi do nie kwalifikowalności wydatku i uzna się za niezasadny. ( kwota do zwrotu)

Brak dokonania zakupów w terminie określonym w biznes planie spowoduje zwrot środków finansowych niewykorzystanych na zaplanowane wydatki w ostatnim dniu zaplanowanym na zakupy . Brak zwrotu w wyznaczonym terminie doprowadzi do naliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych od kwoty niewykorzystanej.

Aktualności związane z projektem

Retro&Loft Pracownia

 Retro&Loft Pracownia Izabela Korczak Udział w projekcie „Własna firma moją szansą” był dla mnie wspaniałym doświadczeniem i ogromną mobilizacją do podjęcia działania w kierunku otwarcia własnej działalności gospodarczej....

Innowacje Andrzej Dymowski

Za pozyskane pieniądze doposażyłem stanowisko pracy, dzięki temu mogę rozszerzyć zakres działalności. poprzez systematyczność wykonywanych prac, utrzymuję produkcję oraz zatrudniłem pracownika . Próbuję pozyskać prace dodatkowe...

F. H.U. Dekorator

W roku 2017 przystąpiłem do projektu dofinansowanego z funduszy europejskich realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Loading

WAŻNE

Do 15- go każdego miesiąca przesłanie potwierdzenia płatności ZUS na adres mailowy

ksiegowosc.cksowa@gmail.com

4 wizyty monitorujące

 1. wizyta po rozliczeniu dotacji – październik, listopad 2017
 2. wizyta – luty 2018
 3. wizyta – czerwiec 2018
 4. wizyta – lipiec – sierpień 2018

Zatrudnienie

Zatrudnienie pracowników w trakcie prowadzenia działalności minimum na 1/ 2 etatu przez okres 6 miesięcy 
Rozliczenie dotacji zgodnie z harmonogramem złożonym w Biznes Planie

Harmonogram dalszej realizacji działań w projekcie

 • Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej 26 lipca 2017
 • Termin na odwołania 02.08.2017 – zamkniecie przyjmowania pism
 • Ewentualna Ponowna ocena do 10 sierpnia 2017
 • 10 sierpnia 2017 ostateczna lista
 • 19 – 20 sierpnia Podpisanie Umów i Notariusz
 • 01.09.2017 rejestracja działalności broń boże z data wcześniejsza
 • 01.09.2017 – 31.08.2018 wyplata wsparcia pomostowego

Do pobrania