„Uniwersytet dla ludu – niemiecka koncepcja kształcenia ustawicznego w Polsce”, to projekt międzynarodowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w okresie od 01.04.2017 do 31.07.2018 przez F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia “WIEDZA DLA WSZYSTKICH” Rębiasz Jarosław, “Dobro Kultury” – Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, Macte! Sp. z o.o oraz  Kulturbetriebe Frankfurt Oder/ Volkshochschule. Celem projektu jest zapoznanie się i wdrożenie na rynku polskim rozwiązań stosowanych w Niemczech w zakresie dostępu do kształcenia na każdym etapie życia. Jest on skierowany przede wszystkim do osób dorosłych, ponieważ w Polsce sukcesywnie spada liczba uczestników różnego rodzaju szkoleń i form dokształcania się. Niniejszy projekt daje możliwość przeniesienia na rynek polski, działającego z powodzeniem po stronie niemieckiej, modelu Uniwersytetu Ludowego (VHS), który umożliwia nabycie potrzebnych kwalifikacji dzięki kursom i szkoleniom. Organizowane są one zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników, przy częściowej pomocy finansowej państwa. Dzięki elastyczności zaproponowanego rozwiązania, wpisuje się ono w cele POWER i zachęci swoją formą Polaków do dalszego kształcenia ustawicznego. Informacje o projekcie będą przekazywane instytucjom i organizacjom bezpośrednio zainteresowanym taką inicjatywą. Realizacja projektu pozwoli w dłuższej perspektywie na przystosowanie i funkcjonowanie instytucji realizującej model VHS, która posiada doświadczenie i wsparcie partnera zagranicznego oraz zrealizuje zaproponowany model na gruncie polskim.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kontakt do partnerów:

 

Lider projektu

 

Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
e-mail: cksowa@wp.pl

 

Partner krajowy

 

Macte! Sp. z o.o.

 

ul. Jedności 19/2
65-018 Zielona Góra

 

mail: macte@macte.com.pl

 

kom. 794 400 407
tel. 68 422 12 86

 

“Dobro Kultury” – Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

 

Adres do korespondencji:
ul. T. Kościuszki 1/209
69-100 Słubice

 

e-mail: info@dobrokultury.org

 

Partner Ponadnarodowy

 

Volkshochschule Frankfurt am Main
Sonnemannstraße 13
60314 Frankfurt am Main

 

Telefon: +49 (0)69 212-71501
E-Mail: vhs@frankfurt.de