Szansa na dobrą zmianę

Szansa na dobrą zmianę

okres realizacji 01.03.2018 – 31.12.2018

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 osób młodych (22K), w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkol.(młodzież NEET) poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem, które umożliwi wejście/powrót na Rynek Pracy.

GRUPA DOCELOWA: 40os./22K, os. młodych bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, nie uczestniczące. W kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020), zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie województwa łódzkiego, powiatów:

  • opoczyńskiego,
  • piotrkowskiego,
  • miasto Piotrków Trybunalski,
  • radomszczańskiego
  • tomaszowskiego,

 

tj.:

  • os. bierne zaw.: 32os./17K (80% GD)
  • os. bezrobotne: 8os./5K, w tym os. długotrwale bezrobotne. (DB): 3os./2K
  • os. z niepełnosprawnościami: 2os./1K
  • os. o niskich kwalifikacjach: 30os./16K.

Projekt zapewnia WSZYSTKIM Uczestnikom Projektu (40os./22K) kompleksowe, adekwatne do potrzeb WSPARCIE, tj.:
1. IPD, w tym identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego
2. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
3. Szkolenia zawodowe
4. Staże zawodowe – 5 miesięcy .

Biuro projektu
ul. Pawlikowskiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 575 810 224

godziny otwarcia: pon-pt 9:00-13:00

Biuro Projektu

ul. Pawlikowskiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 534 810 224
501 186 648

Wiadomości

Harmonogramy szkoleń zawodowych