Kierunek – Własny Biznes

Ukończyłeś/aś 30 lat i nie pracujesz?

 

Chciałbyś/abyś  założyć własną firmę, ale brakuje Ci środków?

 

Projekt „Kierunek – Własny Biznes” jest dla Ciebie!!!

 

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej  40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia z terenu powiatów:

 • aleksandrowski
 • chełmiński
 • golubsko-dobrzyński
 • grudziądzki
 • inowrocławski
 • lipnowski

 

 • miasto Grudziądz
 • miasto Włocławek
 • mogileński
 • nakielski
 • radziejowski
 • rypiński
 • sępoleński
 • toruński
 • tucholski
 • wąbrzeski
 • włocławski
 • żniński

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. zaliczających się do jednej z grup: osoby pow. 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, w okresie V 2017 – XI 2018 poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego, bezzwrotnych dotacji, wsparcia pomostowego oraz asystentury z wykorzystaniem mentoringu.

 

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby zaliczające się do jednej z grup:

 • w wieku powyżej 50 roku życia kobiety,
 • z niepełnosprawnościami
 • długotrwale bezrobotne
 • o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do średniego włącznie)

 

 

W projekcie otrzymasz wsparcie w formie:

 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
 • doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu
 • dotacji na uruchomienie własnej firmy w kwocie max. 24.000 zł
 • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.000 zł m-cznie przez okres do 12 m-cy
 • wsparcia pomostowego doradczego
 • asystentury z wykorzystaniem mentoringu.

Biuro projektu:

tel. 509 645 468

e-mail: biuro@jobhr.pl

ABC Przedsiębiorczości

Aktualności związane z projektem

Lista rankingowa

06.02.2018r. – Lista rankingowa Lista osób zakwalifikowanych do projektu Lista rezerwowa Lista osób niezakwalifikowanych do...

Read More
Loading

Rozliczenie dotacji

Poniżej zamieszczamy przykładowe dokumenty pomocne przy rozliczeniu dotacji. Proszę pobrać i wzorować się na nich.

Wsparcie pomostowe przedłużone