W dniu 10 sierpnia została opublikowana lista 40 uczestników projektu, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 20000zł jednorazowej dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej(zakup niezbędnego wyposażenia, środka transportu, oprogramowania itp.) oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1500zł miesięcznie(12 miesięcy * 1500 = 18000zł) celem utrzymania działalności, tj. na podstawowe koszty(opłata reklamy, telefonu, mediów, najmu biura, opłaty prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.)