Nazwa przedsiębiorcy: Grzegorz Szerement Rodzaj prowadzonej działalności to sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internetowy sklep z miodem BIOaktywnym LowcaMiodu.pl ul. Sadowa 11-21/27 21-500 Biała Podlaska tel. 503100555

Dofinansowanie jaki otrzymałem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt: „Własna firma moją szansą” pozwolił mi przekształcić amatorską pasiekę w rentowną działalność gospodarczą. Założenia jaki zostały zawarte w złożonym w ramach w/w projektu biznesplanie, w szczególności wynik finansowy w okresie od września 2017 roku do końca kwietnia 2018 roku, są lepsze od zakładanych. Plan przewidywał średnie przychody miesięczne we wskazanym okresie na poziomie 4816 zł natomiast wynik osiągnięty to 5908 zł.

Zakup środków trwałych wykorzystywanych do produkcji miodu pozwolił mi zmodernizować i zoptymalizować ten proces.

Stałe miesięczne wsparcie pozwoliło na zaoszczędzenie środków finansowych, które przeznaczyłem na sfinansowanie zakupu nieruchomości, na której w okresie najbliższych 6 miesięcy, zostanie zbudowana pracownia pszczelarska oraz w okresie 24 miesięcy magazyn na sprzęt pasieczny. W przyszłości pracownia pszczelarska może stanowić podstawę rozszerzenia działalności o agroturystykę pszczelarską.

Oceniając obiektywnie moje uczestnictwo w projekcie „Własna firma moją szansą” mogę zdecydowanie stwierdzić, że zapewniło mi ono możliwość stworzenia dochodowego przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku, a także stworzyło możliwość zaistnienia na rynku handlu internetowego. W mojej ocenie wsparcie przyspieszyło rozwój firmy o około 2 lata i zapewniło stabilność finansową w okresie rozpoczęcia działalności czyli w najtrudniejszym okresie dla przedsiębiorcy. Ponadto w mojej ocenie bardzo ważnym czynnikiem jaki wnosi uczestnictwo w projekcie jest stworzony komfort psychiczny prowadzenia działalności gospodarczej przez zapewnienie stałego miesięcznego wsparcie w okresie pierwszego roku działalności, które pokrywa stałe koszty jej prowadzenia.