CEL KURSU:

  • Umiejętność tapicerowania.
  • Umiejętność doboru materiału.
  • Umiejętność doboru odpowiedniej technologii tapicerowania.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

  • ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  • dobry stan zdrowia,
  • zaświadczenie lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU:

LICZBA DNI:    44
LICZBA GODZIN dla grupy:    260
TEORIA:    160 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    100 godz.
EGZANIMY:    10 godz.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:

Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 4godziny.

 

PLAN NAUCZANIA

L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
1.     Technologia     60
2.     Materiałoznawstwo    40
3.    Maszyny i urządzenia     25
4.    Aktywne metody poszukiwania pracy    10
5.    Zasady BHP    15
6.    Praktyka zawodowa     100
7.    Egzamin    10
Razem     260

METODY NAUCZANIA:

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.

KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent powinien umieć odpowiednio dobrać materiał i technologię tapicerowania. Potrafi racjonalnie wykorzystać powierzony materiał. Zna zasady BHP.

Bądźmy w kontakcie

Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
fax. 095-747-39-05

cksowa@wp.pl