Specjalista prac wykończeniowych w budownictwie z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym

CEL i zakres szkolenia:
* Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
* Zapoznanie słuchaczy z materiałami mającymi zastosowanie przy wykonaniu prac wykończeniowych.
* Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
* ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
* świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie,
* ukończone 18 lat.

CZAS TRWANIA KURSU:

liczba Dni    25
liczba godzin    150
TEORIA:    105 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    45 godz.
Częstotliwość zajęć w tygodniu
Zajęcia teoretyczne    5razy w tygodniu po 6 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia    5razy w tygodniu po 6 godzin

PLAN NAUCZANIA
L.p.    Przedmiot    Wymiar godzin
1    Ogólne wiadomości o pracach wykończeniowych    3
2    Materiały podstawowe i wspomagające stosowane do prac wykończeniowych, przegląd różnych firm.    3
3    Rysunek techniczny w pracach wykończeniowych    5
4    Technologia wykonania tynków tradycyjnych i pocienionych    5
5    Technologia układania płytek ściennych i podłogowych    5
6    Technologia układania paneli ściennych i podłogowych    5
7    Technologia tapetowania i malowania    5
8    Prace wykończeniowe na zewnątrz budynku    5
9    Źródła informacji o materiałach, narzędziach do prac wykończeniowych, jak z nich korzystać.    2
10    BHP.    12
11    Praktyka zawodowa    30
12    Typy stosowanych wózków jezdniowych    4
13    Budowa wózka    8
14    Czynności operatora przy obsłudze wózka.    16
15    Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa    4
16    Wiadomości z zakresu BHP – przy pracy wózka    8
17    Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach gazowych    13
18    Wiadomości o dozorze technicznym    2
19    Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków    15 na osobę
razem    150

Charakterystyka absolwenta
zakres pracy biurowej
Podstawy korespondencji
warunki materialne pracy biurowej
Podstawowe czynności sekretarskie
Zasady kultury zawodu
podstawy obsługi komputera
Absolwent kursu będzie umiał
sporządzać pisma: na blankietach, drukach, formularzach
adresować koperty
rejestrować dokumenty
archiwizować dokumenty
obsługiwać środki techniczne pracy biurowej: kserokopiarkę, broszurowanie
Obsługiwać typowe środki łączności
organizować pracę biura i sekretariatu
obsługiwać interesantów
posługiwać się komputerem

Bądźmy w kontakcie

Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
fax. 095-747-39-05

cksowa@wp.pl