CEL i zakres szkolenia:
Celem kursu jest wyposażenie uczestników kursu w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie sekretariatu i właściwą organizację pracy. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom rozpoznać swe słabe i mocne strony. Większość zajęć będzie miała charakter warsztatów mających wpłynąć na pozytywne nastawienie i doskonalenie do wykonywanych obowiązków służbowych.

Zakres kursu obejmuje wiadomości z zakresu pracy biurowej, podstawy korespondencji, warunki materialne pracy biurowej, podstawowe czynności sekretarskie, kulturę zawodu i obsługę komputera.

CZAS TRWANIA KURSU:
LICZBA GODZIN dla grupy:    80
TEORIA:    24 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    56 godz.
Charakterystyka absolwenta
zakres pracy biurowej
Podstawy korespondencji
warunki materialne pracy biurowej
Podstawowe czynności sekretarskie
Zasady kultury zawodu
podstawy obsługi komputera
Absolwent kursu będzie umiał
sporządzać pisma: na blankietach, drukach, formularzach
adresować koperty
rejestrować dokumenty
archiwizować dokumenty
obsługiwać środki techniczne pracy biurowej: kserokopiarkę, broszurowanie
Obsługiwać typowe środki łączności
organizować pracę biura i sekretariatu
obsługiwać interesantów
posługiwać się komputerem

Bądźmy w kontakcie

Centrum Kształcenia Wiedza dla Wszystkich
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
fax. 095-747-39-05

cksowa@wp.pl