Barman – Kelner
Po tym kursie umiesz sporządzać, serwować i sprzedawać napoje przy barze, organizować pracę w barze zapewniając szybką i miłą realizację zamówień konsumentów.
Praca przy barze

Sporządzanie, serwowanie
i sprzedawanie napojów, organizacja pracy w barze

Obsługa klienta
Przygotowania sali, rekomendowanie potraw, obsługa klienta na sali

CEL KURSU:

  • Umiejętność sporządzania, serwowania i sprzedawania napojów przy barze
  • Umiejętność organizacji pracy w barze w sposób zapewniający szybką realizację zamówień konsumentów.
  • Umiejętność przygotowania sali do obsługi klienta. 
  • Rekomendowanie klientom potraw znajdujących się w menu. 
  • Obsługa klienta zgodnie z zasadami techniki obsługi. 
  • Umiejętność rozliczenie się z pobranych z kuchni potraw i napojów oraz towarów handlowych.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

  • ukończenie co najmniej szkoła podstawowa,
  • dobry stan zdrowia,
  • zaświadczenie lekarskie,

CZAS TRWANIA KURSU:

LICZBA DNI:    40
LICZBA GODZIN dla grupy:    200     
TEORIA:    110 godz.
PRAKTYKA – ĆWICZENIA:    90 godz.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU /DNI/:
Zajęcia teoretyczne:    5 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia:    5 razy w tygodniu po 5 godzin.

PLAN NAUCZANIA

L.p.    Przedmiot nauczania     Wymiar godzin
1.    Planowanie wyżywienia     10
2.    Technologia sporządzania potraw    30
3.    Przygotowanie sali konsumenckiej    30
4.    Organizacja i technika pracy podczas obsługi    20
5.    Psychologiczne aspekty pracy barmana    3
6.    Higiena osobista i miejsce pracy barmana    3
7.    Organizacja, wyposażenie i sprzęt baru    5
8.    Towaroznawstwo    5
9.    Miksologia    14
10   Working flair    5
11.  Serwowanie napojów przy barze    5
12.  Obsługa kas fiskalnych – teoria    10
13.  Obsługa kas fiskalnych – ćwiczenia    25
14.  Podstawowe zasady dobrej higieny    15
15.  Ekonomia i organizacja gastronomii    10
16.  Aktywne metody poszukiwania pracy    10
Razem     200

METODY NAUCZANIA:

Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w jednej grupie metodą wykładów z pomocą podręczników, plansz, foliogramów.

Szkolenie praktyczne: instruktaż wstępny, pokaz wykonania ćwiczeń, praca pod kierunkiem, nadzór nad nauką.
KONTROLA I OCENA UCZĄCYCH SIĘ, SPOSÓB SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI:

Wiedza z zagadnień teoretycznych, umiejętności wykonywania poszczególnych ćwiczeń oceniane są w skali od celującej do niedostatecznej. Kurs kończy się złożeniem egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego. Wyniki egzaminu zostaną odnotowane w protokole egzaminacyjnym. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz certyfikat potwierdzający znajomość podstawowych zasad higieny.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA ABSOLWENTA KURSU
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent powinien umieć sporządzać, serwować i sprzedawać napoje przy barze, organizować pracę w barze zapewniając szybką i miłą realizację zamówień konsumentów. Zna prawidłowe zasady obsługi gości.

Zapisz się już dziś

JAR-MAR Centrum Kształcenia “Wiedza dla Wszystkich”
ul. Armii Polskiej 13 (budynek “C” gimnazjum)
74-300 Myślibórz
tel. 095-747-39-05
fax. 095-747-39-05

cksowa@wp.pl