Kursy organizowane przez Centrum Kształcenia

Oprócz kursów przygotowawczych do egzaminów eksternistycznych organizujemy i prowadzimy kursy z tzw. wolnego naboru w zależności od zapotrzebowania naszych partnerów oraz słuchaczy indywidualnych (min. “barman”, “kelner”, “podstawy obsługi komputera”, “podstawowe zasady higieny”).