W roku 2017 przystąpiłem do projektu dofinansowanego z funduszy europejskich realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, działanie 9.3 rozwój przedsiębiorczości realizowanego przez F.H-U „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” Rębiasz Jarosław. Wniosek mojego Biznesplanu  został zakwalifikowany do realizacji projektu. Projekt ten pozwolił mi założyć własną firmę remontowo-budowlaną i wejść na rynek usług w tej branży. Byłem osobą bezrobotną z doświadczeniem w pracach wykończenia wnętrz a ww. projekt i związane z nim środki pieniężne umożliwiły mi zakup nowoczesnych i zaawansowanych technicznie narzędzi niezbędnych do wykonywania prac w zakresie usług remontowych i wykończenia wnętrz. Jestem wdzięczny i pełen uznania dla ww. projektu a moja obecna firma stale się rozwija, pozyskuje nowych klientów, obejmuje coraz szerszy zakres usług i zyskuje potencjał na stałą obecność na rynku jako jedna z wiodących firm branży remontowo-budowlanej.