W dniu 15 maja 2017roku rozpoczęły się zajęcia ABC Przedsiębiorczości. 5 grup 10 osobowych w terminie od 15 maja do 10 czerwca będzie uczestniczyć w zajęciach mających na celu przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz biurowe. W czasie wykładów przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia. Otrzymują niezbędną wiedzę i umiejętności do przygotowania biznesplanów, które podczas spotkania z doradcą zostaną jeszcze zweryfikowane i dopracowane.