W dniu 17 sierpnia zostały podpisane umowy z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego.