W dniu 17-18 lipca w siedzibie biura projektów na ulicy Łaziennej 3 w Białej Podlaskiej odbyło się posiedzenie KOW podczas którego uczestnicy projektu prezentowali zakres prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej oraz oceniane były biznesplany przez ekspertów, którzy dokonywali oceny biznesplanu jak i trakcie rozmów wiedzę i ewentualne doświadczenie w zakresie planowanej działalności uczestników projektu.