Projekty 2007 - 2013

Projekty 2007 - 2013 (15)

Od niepracującego do zatrudnionego

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w wieku do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego.

Oferujemy kompleksowe wsparcie przez realizacje programów aktywizacji zawodowej obejmujących:

  • trening aktywności
  • poradnictwo zawodowe
  • poradnictwo psychologiczne
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe pozwalające na zdobycie doświadczenia
  • zawodowego
  • darmowe materiały dydaktyczne oraz stypendia dla uczestników

Szczegóły na podstronie projektu

Czytaj dalej...

Moja firma - Mój kapitał

Moja Firma - Mój Kapitał

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.12.2011

 Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj dalej...

Zielone Światło

zielone światło

"Zielone światło" – program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego - o projekcie

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Numer konkursu: 1/7,4/12
Okres realizacji projektu 02.07.2012 – 31.07.2013

Czytaj dalej...

Aktywni 2011 – prosta droga do zatrudnienia

Aktywni 2011

 

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł projektu: Aktywni 2011 – prosta droga do zatrudnienia
Okres realizacji: 01.09.2011 - 31.03.2013

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS