Własna firma moją szansą

  naglowek-lublin

  Ukończyłeś/aś 30 lat i nie pracujesz?
  Chciałbyś/abyś założyć własną firmę, ale brakuje Ci środków?
  Projekt „Własna firma moją szansą” jest dla Ciebie!!!

  W projekcie otrzymasz wsparcie w formie:

  •  szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
  •  doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu
  •  dotacji na uruchomienie własnej firmy w kwocie max. 20.000 zł
  •  wsparcia pomostowego finansowego 1.500zł/mies. przez 12 m-cy
  •  wsparcia pomostowego doradczego.

  Projekt jest skierowany do w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego i m. Biała Podlaska, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej firmy, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  Kto może wziąć udział w projekcie?

  Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby zaliczające się do jednej z grup:

  •  w wieku powyżej 50 roku życia
  •  kobiety,
  •  z niepełnosprawnościami
  •  długotrwale bezrobotne
  •  o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do średniego włącznie) 

  Kontakt

   

  tel.501 186 648

  Biuro Projektu
  F.H-U. „JAR-MAR” CENTRUM KSZTAŁCENIA
  „WIEDZA DLA WSZYSTKICH” RĘBIASZ JAROSŁAW,
  ul. Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska

  IMG 5388

  godziny otwarcia:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 9:00 - 13:00
  tel. 507 345 934


  Aktualności

  22 października 2017 roku

  Harmonogram spotkań w sprawie rozliczenia dotacji 27 października 2017r.


  16 października 2017 roku

  Szanowni uczestnicy Projektu w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami co do rozliczenia dotacji w załączeniu do dzisiejszej informacji będzie dodatkowo raport kasowy, który muszą wypełnić i sporządzić wszystkie osoby dokonujące płatności gotówkowych ze środków przeznaczonych na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dodatkowo przypominam, że osoby które kupują używany sprzęt zgodnie z informacją przekazaną podczas szkoleń muszą do takich dokumentów dołączyć oświadczenie o zakupie używanego sprzętu, który wcześniej nie był finansowany ze środków zewnętrznych. Proszę o tym pamiętać, gdyż jest to podstawa rozliczenia kwoty dofinansowania, ten dokument też będzie jako załącznik. Jednocześnie przypominam, że osoby które są czynnym płatnikiem VAT rozliczają kwotę netto czyli 20000 otrzymanej dotacji plus dwuprocentowy wkład własny łącznie 20400 zł netto dla płatników VAT. Jeśli ktoś nie jest płatnikiem VAT rozlicza kwotę brutto 20400 zł.

  Proszę o sprawdzenie w dniu 24 października informacji na stronie, gdyż będzie opublikowany harmonogram spotkań w dniu 27 października odnośnie rozliczenia dofinansowania. Przypominam, że na spotkanie należy ze sobą wziąć dokumenty finansowe w oryginale i kopie, Oraz potwierdzenie płatności jeżeli płatność była dokonywana z konta projektu lub potwierdzenie płatności z konta innego niż konta projektowe i następnie refundację na konto z którego było płacone oraz tabelę rozliczenia wraz ze wszystkimi opisami faktur.

  Pragnę przypomnieć o tym iż co miesiąc wysyłacie państwo na mojego maila opłaty ZUS oraz raport DRA. Jest to podstawa rozliczenia wsparcia pomostowego. Osoby, które do dnia dzisiejszego nie przesłały i tych dokumentów, proszę aby przesłały.

  Wszelkie dokumenty związane z dokonywanymi zmianami w biznesplanie proszę przynieść w dniu 27 października na spotkanie celem dostarczenia mi ich oryginału, gdyż Ja posiadam skany tych dokumentów, a potrzebuję w korespondencji od państwa oryginały.

  Deklaracja pochodzenia sprzętu - do pobrania.

  Zestawienie płatności gotówkowych - do pobrania.


  27 września - Drodzy uczestnicy

  W związku z licznymi powtarzającymi się pytaniami co do rozliczenia faktur, dokonywania zakupów z otrzymanej dotacji oraz zasadami ich opisywania, informujemy, że dnia 02 października 2017 roku odbędą się indywidualne konsultacje wg harmonogramu (harmonogram w załącznik numer 1) proszę zaplanować sobie czas na spotkanie około 20 minut na jednego uczestnika.
  Prosimy o zabranie ze sobą posiadanych już dokumentów finansowych (faktur, dowodów opłat, pism o zmiany dokonane w zakupach).

  Dodatkowe materiały do pobrania

  Załącznik nr 1

  17 sierpnia - Podpisanie umów

  W dniu 17 sierpnia zostały podpisane umowy z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego.

  10 sierpnia - Lista zakwalifikowanych do dofinansowania

  W dniu 10 sierpnia została opublikowana lista 40 uczestników projektu, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 20000zł jednorazowej dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej(zakup niezbędnego wyposażenia, środka transportu, oprogramowania itp.) oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1500zł miesięcznie(12 miesięcy * 1500 = 18000zł) celem utrzymania działalności, tj. na podstawowe koszty(opłata reklamy, telefonu, mediów, najmu biura, opłaty prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.)


  17-18 lipca posiedzienie KOW

  W dniu 17-18 lipca w siedzibie biura projektów na ulicy Łaziennej 3 w Białej Podlaskiej odbyło się posiedzenie KOW podczas którego uczestnicy projektu prezentowali zakres prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej oraz oceniane były biznesplany przez ekspertów, którzy dokonywali oceny biznesplanu jak i trakcie rozmów wiedzę i ewentualne doświadczenie w zakresie planowanej działalności uczestników projektu. DSC07624 Medium DSC07625 Medium DSC07628 Medium DSC07633 Medium DSC07635 Medium


  15 maja - ABC Przedsiębiorczości

  W dniu 15 maja 2017roku rozpoczęły się zajęcia ABC Przedsiębiorczości. 5 grup 10 osobowych w terminie od 15 maja do 10 czerwca będzie uczestniczyć w zajęciach mających na celu przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz biurowe. W czasie wykładów przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia. Otrzymują niezbędną wiedzę i umiejętności do przygotowania biznesplanów, które podczas spotkania z doradcą zostaną jeszcze zweryfikowane i dopracowane. DSC07521 Medium DSC07522 Medium


  10 marca 2017 - spotkanie informacyjne

  IMG 5405 W dniu 10 marca 2017 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie informacyjne odnośnie rozpoczęcia realizacji projektu „Własna firma moją szansą”. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono warunki przystąpienia do projektu informując o 50 miejscach w projekcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. 5 grup 10 osobowych będzie brało udział w 40 godzinnych szkoleniach z zakresu ABC Przedsiębiorczości. Podczas szkoleń UP zdobędą niezbędną wiedzę i posiądą odpowiednie umiejętności w związku z prowadzeniem w przyszłości działalności gospodarczej.

  Spotkanie zostało zorganizowane dzięki przychylności PUP Biała Podlaska, za co serdecznie dziękujemy.

  IMG 5422


   

   

   

  Rekrutacja

  10 maja 2017r. Lista osób zakwalifikowanych do projektu:


  Lista osób zakwalifikowanych do projektu:lista nieaktualna

  Lista osób na liście rezerwowej:

  Lista osób niezakwalifikowanych:

  Harmonogram wizyt odbioru ocen KOW


  Harmonogram dalszej realizacji działań w projekcie

  • Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej 26 lipca 2017
  • Termin na odwołania 02.08.2017 - zamkniecie przyjmowania pism
  • Ewentualna Ponowna ocena do 10 sierpnia 2017
  • 10 sierpnia 2017 ostateczna lista
  • 19 – 20 sierpnia Podpisanie Umów i Notariusz
  • 01.09.2017 rejestracja działalności broń boże z data wcześniejsza
  • 01.09.2017 – 31.08.2018 wyplata wsparcia pomostowego

  Zatrudnienie pracowników w trakcie prowadzenia działalności minimum na 1/ 2 etatu przez okres 6 miesięcy
  Rozliczenie dotacji zgodnie z harmonogramem złożonym w Biznes Planie

   Wizyty monitorujące 4
  1. I wizyta po rozliczeniu dotacji ( dokonaniu zakupów, sprawdzenie zgodności z biznes planem wydatków, zdjęcia zakupionego wyposażenia, odebranie kserokopii faktur i potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem - październik, listopad 2017
  2. II wizyta – luty 2018
  3. III wizyta – czerwiec 2018
  4. IV wizyta – luty sierpień 2018

  Do 15- go każdego miesiąca przesłanie potwierdzenia płatności ZUS na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  I pomostówka wypłacona w momencie podpisania umowy, a płatność ZUS za wrzesień nie do 15 X ale proszę zapłacić we wrześniu do 15 by było zakwalifikowane

  Informacje ważne

  Oszczędności powstałe w wyniku dokonywania zakupów z kwoty dofinansowania luz zwrot Vat można wykorzystać na dodatkowe zakupy po wcześniejszym zwróceniu się na piśmie do instytucji udzielające wsparcia i po uzyskaniu pisemnej zgody dokonanie zakupów i rozliczenie ichBarak wyżej wymienionej kolejności doprowadzi do nie kwalifikowalności wydatku i uzna się za niezasadny. ( kwota do zwrotu)Brak dokonania zakupów w terminie określonym w biznes planie spowoduje zwrot środków finansowych niewykorzystanych na zaplanowane wydatki w ostatnim dniu zaplanowanym na zakupy . Brak zwrotu w wyznaczonym terminie doprowadzi do naliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych od kwoty niewykorzystanej.


  10 sierpnia 2017 - Ostateczna lista zakwalifikowanych do dofinansowania


  stopka-lublin

  Powrót na górę