Aktywni 2011 – prosta droga do zatrudnienia

Aktywni 2011

 

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł projektu: Aktywni 2011 – prosta droga do zatrudnienia
Okres realizacji: 01.09.2011 - 31.03.2013

 

Firma Handlowo – Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” z Myśliborza zaprasza do udziału w projekcie:Aktywni 2011 – prosta droga do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, żagańskiego i żarskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim/Nowej Soli/Żarach/Żaganiu, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę