Tematy do opracowania pisemnego na podstawie dostępnych źródeł dla słuchaczy IV semestru LODD

    Tematy do opracowania pisemnego na podstawie dostępnych źródeł dla słuchaczy IV semestru LODD ( na 24 marca ):

    1. Odrodzenie Państwa Polskiego po I wojnie światowej
    2. Faszyzm , nazizm i komunizm jako ustroje totalitarne ( na przykładzie Włoch, Niemiec i ZSRR)
    Powrót na górę