Loading
http://www.cksowa.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/image_show.przedszkolagk-is-346.pnglink
http://www.cksowa.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/image_show.szkolygk-is-346.pnglink
http://www.cksowa.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/image_show.kursyszkoleniagk-is-346.pnglink
http://www.cksowa.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/image_show.projektygk-is-346.pnglink
http://www.cksowa.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/image_show.gastronomiagk-is-346.pnglink
«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  • Szkoły
  • Kursy
  • Przedszkola
  • Projekty EU
Cloud Pro logo

Szkoły

Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” Prowadzi rozległą działalność kursową, zajmując się m.in. organizacją kursów przygotowawczych do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły średniej (technikum budowlane, ekonomiczne
i gastronomiczne) oraz policealnej (na kierunkach: technik ekonomista, technik
                                                    rachunkowości, technik organizacji usług gastronomicznych).

Umbrella Pro logo

Kursy

Oprócz kursów przygotowawczych do egzaminów eksternistycznych organizujemy
i prowadzimy kursy z tzw. wolnego naboru w zależności od zapotrzebowania naszych partnerów oraz słuchaczy indywidualnych (min. "barman", "kelner", "podstawy obsługi komputera", "podstawowe zasady higieny").

Curve Pro logo

Przedszkola

Centrum Kształcenia "Wiedza dla wszystkich" jest kordynatorem działań czterech przedszkoli, w który wiedzę zdobywają najmłodsi podopieczni.
Praca opiekuńczo wychowawcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci prowadzonych na podstawie przyjętego programu zawierającego podstawy
                                                    programowe wychowania przedszkolnego, określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Voice Pro logo

Projekty UE

Jednym z aktualnych projektów realizowany przez CK jest „Edukiosk” jest współfinansowany przez UE w ramach EFS Człowiek Najlepsza Inwestycja.
Usługi doradztwa edukacyjnego realizowane są w ramach Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
                                                                 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą http://edukiosk.cksowa.edu.pl/

Mikołaj Gogol

"Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna, jeśli nie potrafimy przekształcić jej
w czyn."

Albert Einstein

"Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel
z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć."

Feliks Chwalibóg

"Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić."